da

Flugtveje

Ved flugt- og redningsveje tilbyder record en række løsninger at vælge imellem. Ud over elektroniske sikkerhedsforanstaltninger og redundante systemer, bruger vores break-out systemer rent mekaniske løsninger for at sikre en sikker og pålidelig åbning af flugtvejen.

record TOS 20

Ved normale skydedøre, blokerer faste sidepaneler op til to tredjedele af passagen. Med record TOS total åbnings systemet bliver dette område fuldt tilgængelig. TOS systemet er ikke kun egnet til nødsituationer, men også ideel til lastning af voluminøse varer. De steder hvor record TOS systemet almindeligvis kan benyttes er bilhuse, indkøbscentre, stormagasiner, møbel forretninger og bygninger med store mængder af gående trafik.

 

 

 

 

Er dette produkt interessant for dig? kontakt os her: 

Automatic folding doors with break-out function

Et særligt træk ved denne variant af vores foldedøre, er «break-out» funktionen (FBO), der tillader at record FTA 20 kan bruges som en flugt rute i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler. Som med TOS (Total Opening System) ved automatiske skydedøre, FBO giver foldedøre funktion som nødudgange ved at kunne åbne i flugtretningen hurtigt og effektivt.

 

 

 

Er dette produkt interessant for dig? kontakt os her: 

Vil du se dette produkt i 3D på din smartphone eller tablet? klik her: 

 

record DFA 127 INVERSE

Det særlige ved INVERSE DFA 127 er, at det er muligt at åbne døren sikkert, selv om der ikke er strøm. Under den elektriske lukning gemmes den mekaniske energi, der kræves for at åbne døren, i fjedersystemet. INVERSE viser derfor først sin egentlige styrke, når faren lurer. Hvis en bygning snart vil være fyldt med røg, og der samtidig er strømsvigt, åbner INVERSE alligevel døren sikkert uden brug af nødstrømsforsyning. Som følge deraf kan døren bruges som ventilationsåbning i en bygning med henblik på målrettet forsyning med frisk luft eller udsugning af røg og varme. Større tillid og sikkerhed med henblik på at redde menneskeliv.
Når det drejer sig om at vise folk vej gennem bygningen klarer INVERSE også dette uden brug af strømforsyning.
record-sikkerhedsfølere garanterer også pålidelig sikkerhed for INVERSE.

Dette produkt kan købes direkte i vores webshop, klik her

Er dette produkt interessant for dig? kontakt os her: 

Loading...