da

record TOS 20 – Totalåbnings-system til automatiske lineære skydedøre

Ved normale skydedøre, blokerer faste sidepaneler op til to tredjedele af passagen. Med record TOS total åbnings systemet bliver dette område fuldt tilgængelig. TOS systemet er ikke kun egnet til nødsituationer, men også ideel til lastning af voluminøse varer. De steder hvor record TOS systemet almindeligvis kan benyttes er bilhuse, indkøbscentre, stormagasiner, møbel forretninger og bygninger med store mængder af gående trafik.

 

 

 

 

Er dette produkt interessant for dig? kontakt os her: 

record TOS 20 – Totalåbnings-system til automatiske lineære skydedøre

record TOS totale åbningssystem er en lineær skydedørs installation, hvor dørblade og sidepaneler kan drejes 90°, uanset dørens position. Denne funktion er et supplement til dørens almindelige, lineære åbningsbevægelse. Dette gør det optimalt egnet til anvendelse som flugtrute. De drejelige dørblade kan bevæges mod væggen for at opnå den samlede åbne position, så næsten hele bredden og højden af passagen, kan benyttes. Med ganske lidt konstruktionsmæssig hensyn, kan tilsyneladende snævre fodgænger indgange gøres til brede passager på meget kort tid, så forsyningskøretøjer kan passere igennem, eller anvendes som et adgangspunkt ved lastningsopgaver.

Nedstøbte bundskinner gør at gulvarealet er fri for forhindringer. For at lukke døren igen og vende tilbage til normal drift, er blot et par enkle arbejdsgange påkrævet.

Fordele

  • Om nødvendigt, bliver bredde og højde af passagen næsten 95% anvendelig.
  • Det tager kun få sekunder at nå den samlede åbne position, og kræver kun et par enkle manipulationer.
  • 100% mekanisk break-out funktion er tilgængelig ved nødsituationer og flugtrute system.
  • Diskret skydedørsdrift til gående trafik.
  • Normal drift ved hjælp record BDE-D betjeningspanel.
Loading...