da

Flugtrute dørsystemer (RED)

Det internationalt godkendte redundante design (RED) til døre som flugtrute består af dobbelt automatik, to kombinerede men uafhængige kontroller, og et batteri til at foretage en ekstraordinær bevægelse i tilfælde af strømsvigt.

Escape door systems (RED)
Loading...