da

Flugtvejs system (BAT)

For at kunne fungere som flugtdør i Danmark og UK, er automatikken udstyret med batteri overvågning (BAT)

Flugtvejs system (BAT)
Loading...